มันทำให้ผมเองคิดว่า รักษาสิวอักเสบ

มันไม่น่าจะเกิดมาได้ เท่าที่รู้จริ งๆน ะครับ ไม่น่าจะเกิดมาได้เลยอย่างนี้ผมจะต้องการแบบไหน เท่าที่รู้จริงๆ  ผมเองไม่คิดว่าตัวเองจะผ่านมาได้ขนาดนี้ จะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้อย่างที่ต้องการกันไป เท่าที่รู้จริง ๆ นะครับ มันเกิดมาเท่านี้จิร งๆเลย รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>