ผมคิดว่าเราเองได้การยอมรับกว่านี้ รักษาสิว

ผมคิดว่าตัวเองได้กรยอมรับมากกว่านี้ เราว่ากรที่เราคิดว่าตัวเองได้การยอมรับสิ่งต่าง ๆ มากมานกว่านี้ มันไม่มีทางเลย จะหาทาอออเพื่อใได้ ตาาที่ต้อง การที่สุด เรามานั่งคิดว่าและมบทมวนต่าง ๆ มานั่งคิดแล้ว ว่าจะต้องการแบบไหน รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>